Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Melike Kayhan

Melike Kayhan

Melike KAYHAN, Psikanalist (CP-UK), Psikanalitik Psikoterapist (UKCP, PA), MSc. Çift Terapisti, Aile Terapisti 

Yüksek Lisansı'mı ve Psikanaliz eğitimimi Londra'da tamamladım. 1992 yılından itibaren İngiltere’de, yirmi yıl boyunca Oxford ve Londra'da yaşadım. Türkiye'deki üniversite lisans diploma denkliğini almamın ardından, Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 

Mesleki geçmiş ve Eğitimler

R. D. Laing tarafından 1960 yılında Londra'da kurulan Philadelphia Association'da altı yıl süren Psikanaliz eğitimi aldım. R. D. Laing, ruhsal rahatsızlıklara ve psikoza karşı gerek psikiyatride gerekse toplumda yaygın olan tıbbi yaklaşımı ve bunların tedavisini sorgulayan öğretisi ve kitapları ile tanınıyor. Philadelphia Association halen bu gelenek ve anlayış çerçevesinde eğitim vermektedir.

Felsefede fenomenoloji akımından özellikle Kierkegaard, Heidegger ve Wittgenstein gibi düşünür ve filozoflardan etkilenmiş olmakla birlikte, temelde psikanalitik psikoterapi ve psikanaliz esaslarına göre çalışmaktayım. 2013 yılı başında İstanbul'a döndüm ve Evlilik Terapileri Enstitüsü'nde Çift ve Aile terapisti olarak çalıştım. 2014 yılının başından beri de merkezi Levent'te bulunan Face to Face Therapia psikolojik danışmanlık evlilik terapileri mertkezinde çalışmaktayım. Ayrıca terapistlere psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi süpervizyonu da vermekteyim. 

Çift Terapisi, Aile Terapisi, Evlilik Terapisi ve bireysel tüm terapi konularında Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde psikanaliz ve psikoterapi uygulamaktayım.

Terapötik Yaklaşım

Terapide amacım insanların kendilerini ve bilinçdışı duygusal çatışmalarını daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Terapide geliştirdiğimiz içsel dinamiklerimizin farkında olma ve kendimizi tanıma süreci; sevgi, başarıya ulaşma ve yakınlık gibi en derin ihtiyaç ve isteklerimizin nasıl da kaygı, suçluluk ve utanç gibi duygularla iç içe geçtiğini ve onlardan ayrılamadığını bize gösterir. Yani kaygı, suçluluk ve utanç gibi duygular hayatımızla ilgili en derin arzularımızı gerçekleştirmemizde engeldir ve çoğu kez gerçekçi olmayan fikirlerden ve çocukluk deneyimlerinin izlerinden kaynaklanır. Terapide işte tam da bu engelleri kaldırmak üzerine çalışırız ki, karşılığında danışanlar daha özgün, otantik ve yaratıcı bir yaşam sürme kapasitesine kavuşur. 

Aynı şekilde, diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü kendimize dert ederek o kadar çok zaman harcarız ki, genelde bizim için neyin önemli olduğunu gerçek olarak ifade edemeyiz. Bu bağlamda psikoterapi, kendi hayatımızı yaşayabilme kapasitesini geliştirmeye yönelik, daha farklı ve tatmin edici bir yol bulabileceğimiz bir süreçtir. Bu yolda bizi ilgilendirmesi gereken asıl konu sadece kendi gerçekliğimizdir; diğer insanları nasıl mutlu ya da memnun edebileceğimiz değil... Çiftlerle çalışmalarımda da görüyorum ki, çiftler kendilerini ve eşlerini/partnerlerini anlayabildikleri zaman birbirlerini daha yürekten kabullenebiliyor ve sevebiliyor; uyuşmazlıkları iki tarafı da tatmin edecek biçimde çözümleyebiliyorlar.

Philadelphia Association'ın Terapötik Topluluk (community) Evler'inde ağır ruhsal rahatsızlıkları olan kişilerle çalıştım. Bu evler 1965'te İskoçyalı psikiyatrist R. D. Laing'in öncülüğünde, psikiyatride ruhsal rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde ve toplumun genelinde baskın olan düşünce ve önyargılara tepki olarak kuruldu. Laing, psikiyatride yaygın olan sistemin bireyleri obje durumuna düşürdüğünü, bireyin öznelliğini inkâr ettiğini ve karmaşık ruhsallığını yok saydığını öne sürer. Başta Kingsley Hall olmak üzere 26 Terapötik Topluluk Evi ( Therapeutic Community Households), bu anlayış temelinde o dönemin akıl hastanelerine bir alternatif olarak var oldular. 

Psikanaliz Alanında Klinik Nitelikler

College of Psychoanalysts-UK (CP-UK) resmi üyesi
UKCP tarafından tanınmış Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi - Philadelphia Association (PA) Londra (UK).

Psikanaliz Alanında Sürekli Mesleki Gelişim'e (CPD) devam etmekteyim.
Meslek etiği açısından 'Code of Professional Conduct' of the Philadelphia Association (PA) ve United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktayım.

Üyelikler

• Philadelphia Association (PA),
• United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP),
• Council for Psychoanalysis and Jungian Analysis College
• College of Psychoanalysts-UK (CP-UK).