Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Melike Kayhan

Melike Kayhan

Melike KAYHAN, Psikanalist (CP-UK), Psikanalitik Psikoterapist (UKCP, PA), MSc. Çift Terapisti, Aile Terapisti 

Yüksek Lisansı'mı ve Psikanaliz eğitimimi Londra'da tamamladım. 1992 yılından itibaren İngiltere’de, yirmi yıl boyunca Oxford ve Londra'da yaşadım. Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 

Mesleki geçmiş ve Eğitimler

Yüksek lisansımın ardından R. D. Laing tarafından 1960’larda Londra'da kurulan Philadelphia Association'da 6 yıl süren Psikanaliz eğitimi aldım. R. D. Laing, ruhsal rahatsızlıklara ve psikoza karşı gerek psikiyatride gerekse toplumda yaygın olan tıbbi yaklaşımı ve bunların tedavisini sorgulayan öğretisi ve kitapları ile tanınıyor. Philadelphia Association halen bu gelenek ve anlayış çerçevesinde eğitim vermektedir.

Felsefede fenomenoloji akımından, özellikle Kierkegaard, Heidegger ve Wittgenstein gibi düşünür ve filozoflardan etkilenmiş olmakla birlikte, temelde psikanalitik psikoterapi ve psikanaliz esaslarına göre çalışmaktayım. 2012 yılı sonunda İstanbul'a döndüğümden beri merkezi Levent'te bulunan Face to Face Therapia psikolojik danışmanlık ve evlilik terapileri merkezinde çalışmaktayım. Terapistlere psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi süpervizyonu da vermekteyim. 

Çift Terapisi, Aile Terapisi, Evlilik Terapisi ve bireysel tüm terapi konularında Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde psikanaliz ve psikoterapi uygulamaktayım. 

Tedavi Yaklaşımı

Psikoanalitik psikoterapi ve psikanaliz insanların kendilerini ve bilinçdışı duygusal çatışmalarını daha iyi anlamalarını esasına dayanır. Psikoterapide kişinin içsel dinamiklerinin farkında olma ve kendini tanıma sürecinde görürüz ki; sevgi, başarı ve yakınlık gibi en derin ihtiyaç ve istekler kaygı, suçluluk ve utanç gibi duygularla iç içe geçmiştir. Yani kaygı, suçluluk ve utanç gibi duygular kişinin kendini gerçekleştirmesinde birer engeldir ve çoğu kez çocukluk deneyimlerine dayanan gerçekçi olmayan fikirlerden kaynaklanır. Psikoterapide bu engelleri kaldırmak üzerine çalışırız ki, karşılığında bireyler daha özgün, otantik ve yaratıcı bir yaşam sürme kapasitesine kavuşur. 

Çoğu kişi diğer insanların kendileri hakkında ne düşündüğünü kendilerine dert ederek o kadar çok zaman harcar ki, aslında kendileri için neyin önemli olduğunu gerçek olarak ifade bile edemez. Bu bağlamda psikoterapi, kendi hayatımızı yaşayabilme kapasitesini geliştirmeye yönelik, daha farklı ve tatmin edici bir yol bulabileceğimiz bir süreçtir. Bu yolda bizi ilgilendirmesi gereken asıl konu sadece kendi gerçekliğimizdir; diğer insanları nasıl mutlu ya da memnun edebileceğimiz değil... Çiftlerle psikoterapi çalışmalarımda da gördüm ki, çiftler kendilerini ve eşlerini/partnerlerini anlayabildikleri zaman birbirlerini daha yürekten kabullenebiliyor ve sevebiliyor; uyuşmazlıkları iki tarafı da tatmin edecek biçimde kolayca çözümleyebiliyorlar.

Philadelphia Association'ın Terapötik Topluluk (community) Evler'inde ağır ruhsal rahatsızlıkları olan kişilerle çalıştım. Bu evler 1965'te İskoçyalı psikiyatrist R. D. Laing'in öncülüğünde, psikiyatride ruhsal rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde ve toplumun genelinde baskın olan düşünce ve önyargılara tepki olarak kuruldu. Laing, psikiyatride yaygın olan sistemin bireyleri obje durumuna düşürdüğünü, bireyin öznelliğini inkâr ettiğini ve karmaşık ruhsallığını yok saydığını öne sürer. Başta Kingsley Hall olmak üzere 26 Terapötik Topluluk Evi ( Therapeutic Community Households), bu anlayış temelinde o dönemin akıl hastanelerine bir alternatif olarak var oldular. 

Psikanaliz Alanında Klinik Nitelikler

College of Psychoanalysts-UK (CP-UK) resmi üyesi
UKCP tarafından tanınmış Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi - Philadelphia Association (PA) Londra (UK).

Psikanaliz Alanında Sürekli Mesleki Gelişim'e (CPD) devam etmekteyim.
Meslek etiği açısından 'Code of Professional Conduct' of the Philadelphia Association (PA) ve United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP) ilkeleri çerçevesinde çalışmaktayım.

Üyelikler

• Philadelphia Association (PA),
• United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP),
• Council for Psychoanalysis and Jungian Analysis College
• College of Psychoanalysts-UK (CP-UK).

Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69

Email:
facetofaceterapi@gmail.com
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com