Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Travma

Travma

Yakın zamanda ya da uzun bir zaman önce yaşamında travmatik bir olaya maruz kalmış insanlar, bu travmanın etkilerini günlük yaşamlarında, iç dünyalarında veya ilişkilerinde hissedebilirler. 

Travma bazen akut (şiddet içeren bir suç veya kaza kurbanı olma gibi ani ve tek bir olay) bazen de kronik (çocukluktaki fiziksel, duygusal veya cinsel istismar, tecavüz, aile içi şiddet, işyerinde mobbing ya da savaş deneyimi gibi zaman içinde süreklilik gösteren durumlar) olarak tanımlanabilir. Bu tür olaylar; bireylerin kabus görme, tekrar yaşantılama, psikolojik baskı yaratan anılar, depresyon, korku, tedirginlik veya hissizleşme gibi endişe verici semptomlar geliştirmelerine neden olabilir. Bir süre sonra travmanın sonradan hissedilen etkileri, özel yaşamda veya iş yaşamında diğer insanlara güvenebilme konusunda zorluklara ve kendinden ve/veya diğer insanlardan uzaklaşmaya neden olabilir. 

Travmanın etkilerinden arınabilme ve iyileşme genellikle aşağıdaki adımları kapsar:
• Travma deneyiminin idrak edilmesi ve kabullenilmesi,
• Beden, benlik ve çevre üzerinde kontrolün tekrar sağlanabilmesi,
• Kendine ilgi/özen gösterme bilincinin oluşturulması ve uygulanması,
• Kendi çevresinde ve diğer insanlarla ilişkilerde güven ortamının yaratılması veye yeniden kurulması,
• Yeniden yaşantılama, kabuslar, psikolojik baskı yaratan anılar, aşırı heyecan ve hissizleşme gibi semptomlarla başa çıkabilme ve bunların azaltılması.
 
Çocuklukta istismar durumları, cinsel istismar, tecavüz, aile içi şiddet, işyerinde mobbing veya şiddet içeren suç kurbanı olma gibi kişiler arası ilişkiler temelli travmalar söz konusu olduğunda; utanç, tedirginlik, korku, değersizlik veya sevgiyi hak etmeme hissi, depresyon ya da travmatik olayda şahsi sorumluluk hissi gibi gerginlik yaratan duygular ortaya çıkabilir. Terkedilmişlik veya değersizlik duyguları, kişisel ilişkilerde de kendini gösterebilir. Bu tür travmalar genellikle “güç” konusuyla yakından ilgilidir ve bu durumlarda iyileşmenin temeli, güçlenme duygusunun tekrar canlandırılmasına dayanır.
 
Travma odaklı terapi yaklaşımında danışana, kendi terapi sürecinde güç ve kontrol sahibi olduğu duygusu kazandırılır. Travma odaklı terapide:
• güvenlik ve istikrar duygusunun oluşturulması,
• travmatik olayların yarattığı duyguların çözümlenmesi
• travmanın, bireyin algısı üzerindeki etkisinin araştırılması
• kişiler arası ilişkilerde güven duygusunun kazanılması
• travmatik olayın ifade ettiği anlamın bulunması
üzerinde çalışılır.
 
Travma, yaşam boyunca bir daha hiçbir şey yolunda gitmeyecek hissi yaratacak kadar bunaltıcı olabilir. Ancak travmatik olayların etkisinden kurtulmak mümkündür. Eğer bir travma yaşadıysanız ve üstesinden gelme yolunda desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen Face to Face Therapia'yı arayınız.
 
Daha fazla bilgi veya randevu için:
Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com