Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Dinsel ve Spritüel Konular

Dinsel ve Spritüel Konular

Dinsel veya spritiüel alanda karışık düşünceler içinde ya da bir değişim döneminde misiniz? Dinsel inancınızı sorguluyor veya yeni bir inanç sistemine geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Daha yoğun dinsel faaliyetler, inançlar veya gelenekleri benimsemek ya da bunları değiştirmek konusunda kararsızlık mı yaşıyorsunuz? Spritüel veya dinsel konulardaki mücadeleler, insan yaşantısının doğal bir parçasıdır. Ancak yine de bu tür mücadeleler yaşadığımızda sıklıkla kendimizi yalnız ve hayalkırıklığına uğramış hissederiz. Bazen de spritüel alanda gelişimimiz veya yaşadığımız süreç; sosyal baskılar, ayrımcılık veya diğer ilişki çatışmaları, kayıpları, travmaları nedeniyle daha da karmaşık hale gelir. 

Dinsel veya spritüel azınlıkta olmak

Eğer içinde yaşadığınız toplumda dinsel veya spritüel bir azınlık grubunda yer alıyorsanız, inançlarınızın, geleneklerinizin ve teamüllerinizin genellikle onaylanmadığı ya da diğer insanlar tarafından bilinmediği bir kültürde yaşamak sıkıntılı olabilir. Baskın kültürün farkındalığının gelişmemiş olmasını, ilgisizliğini ve yetersiz hassasiyetini saf bir cehalet olarak algılayabilirsiniz. Ancak en kötü durumda kasıtlı veya kötü niyetli bir tacizin, ayrımcılığın veya genellemenin kurbanı da olabilirsiniz. Ayrımcılığın ya da genellemenin arkasındaki niyet ne olursa olsun, yaşayan için acı verici bir deneyimdir ve yılgınlık, izolasyon, depresyon, dışlanma, öfke, kendinden nefret etme ve ümitsizlik gibi duygulara neden olabilir. 

Spritüel ve dinsel kriz durumları 

Siz ya da tanıdığınız biri mistik veya ölüme yakın bir deneyim, spritüel bir acil durum, bir inanç krizi, inancın yitirildiği bir dönem yaşamış veya dinsel ya da spritüel bir gruba üyeliği veya bu gruptaki uygulamaları, inançları değiştirmek istemiş olabilirsiniz. Bu deneyimler; hayati tehlikesi bulunan veya ölümcül bir hastalık, kazalar, travmalar ya da spritüel gelişimin yeni bir aşaması nedeniyle tetiklenmiş olabilir. Bu durumlarda; kafa karışıklığı, keder, gerçekleri görme, canlanma, coşku, ümitsizlik, öfke, kırgınlık, boşluk, izolasyon, çaresizlik ve üzüntü gibi duygular uyanabilir. 

Ağır spritüel veya dinsel olaylar; farklı evreler, garip bedensel algılar, oryantasyon bozukluğu ve fiziksel enerjinin yükselmesi gibi güçlü hisler içerebilir. Eğer uç noktada bir korku hissediyorsanız veya güvenliğinizden endişe ediyorsanız, lütfen bir arkadaş, aile yakını, uzman veya intiharı önleme hattı gibi bir destek aramaktan çekinmeyiniz. Bu aşamada yardım almak son derece önemlidir.

Spritüel veya dinsel krizler ya da acil durumlar sıklıkla aşağıdaki durumlarla birlikte görülür: 

• Bir kayıp (ölüm) deneyimi veya inancın sorgulanması
• Mezhep/tarikat değişikliği düşünme veya gerçekleştirme
• Yeni bir inanç sistemine geçme
• Dinsel teamüllerini derinleştirme veya yoğunlaştırma, tutuculuk
• Spritüel veya dinsel krizde veya acil durumda bulunma
• Bir tarikat deneyimi yaşama veya bunu atlatma süreci
• Hayati tehlikesi bulunan veya ölümcül bir hastalık
• Spritüel veya dinsel krizler, yaşamı kökten değiştiren veya olumlayan değişimlere neden olabilir ve aynı zamanda ciddi biçimde gerginlik, korku ve şaşkınlık verici yaşantılanabilir. 

Yardım almak

Spritüel veya dinsel kriz durumlarında; duygularınızı ve deneyimlerinizi anlayabilmek için bu alanda yaşadığınız mücadelenin unsurlarını psikolojik olanlardan, ilişki sorunlarından ve toplum reaksiyonlarından ayırabilecek bir profesyonelden destek almak size yardımcı olabilir.
Face to Face Therapia'da, size destek ve anlayış temelinde bir terapi süreci sunuyor ve aşağıdaki adımları atabilmenize destek oluyoruz:

• Kişisel araştırma ve içsel keşif için gerekli zamanı ayırma
• Yaşamın gizi veya ilahiyat ile yeni bir bağlantı deneyimi yaşama ve gelişme 
• Yaşamda bir anlam ve amaç bulma
• Yaşadığınız değişimlerin benliğinize entegrasyonu

Daha fazla bilgi veya randevu için:
Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com