Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Çocuklarda Sınav Kaygısı

Çocuklarda Sınav Kaygısı

Bireyin sınav öncesinde ya da sınav sırasında deneyimlediği, kaygının bilişsel, duygusal, fizyolojik belirtilerini içeren ve bireyin performansını düşüren duruma özgü bir kaygı problemidir. Sınav kaygısı bilişsel ve duygusal boyutta bireye zarar verir. Sınav kaygısı belirli ve uygun yöntemlerle azaltılabilir, performans düşürme özelliği en aza indirgenebilir (Çırakoğlu,2003).

Fizyolojik belirtileri;
• Kalp çarpıntısı
• Titreme
• Sıcak basması
• Yüzün kızarması
• Baş dönmesi
• Solunum hızlanması
• Mide bulantısı
• Baş ağrısı
• Halsizlik,yorgunluk
• Ağızda kuruma gibi belirtilere sebep olabilir
 
Duygusal ve Bilişsel Belirtiler;
• Huzursuzluk
• Sinirlilik
• Korku
• Konsantrasyon kaybı
• Düşüncelerin bloke olması
• Unutkanlık
• Dikkatsizlik
 
Sınav kaygısının etkileri;
Sınav sorularını okuma ve anlama güçlüğü, düşünceleri organize etmede zorluk, kavram ve sözcüklerin anımsanma zorluğu, konuya yeterli hazırlık yapılmış olmasına rağmen sınavda başarısız olma.

Çocuk ve ergenler yaşadıkları sınav kaygıları sebebi ile başarısızlığa ait otomatik düşünceler geliştiriirler: 'Ne kadar çalışsam da başaramayacağım', ‘ben beceriksizin tekiyim' gibi gelişen otomatik düşünceler kaygı tetikleyicisi olur (Çırakoğlu,2003). Uzman psikolog yardımı ile çalışılmadığı takdirde kaygı kronikleşerek kaygı bozukluğuna sebep olabilir.

Her bireyin yaşamının belirli dönemlerinde kaygı yaşadığını ve belirli bir kaygının başarı için de önemli bir etken olduğu unutulmamalıdır. Günümüz koşullarında sınavlara atfedilen anlam, aile baskı ve beklentisi çocuklar ve ergenler üzerinde kaygı boyutunun gerilim seviyesine çıkmasına sebep olmuştur. Sınav kaygısı performansı olumsuz etkilemesi, bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemesi ve kaçınma davranışı yaratması nedeniyle ele alınması gereken bir problemdir.

Daha fazla bilgi veya randevu almak için:
Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com