Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Kurumsal Sağlık

Kurumsal Sağlık

Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre işyerlerinde devamsızlık ve düşük performans ciddi derecede artış göstermiştir. Bu eğilim, işin kendine özel zorluklarının yanı sıra uluslararası görevlerde bulunmak üzere ülkesinden ayrılmanın yarattığı baskı nedeniyle özellikle yabancı uyruklu çalışan kesimde daha da belirginleşmektedir.

Daha önceki zamanlarda bu durum bir yönetim sorunu olarak görülüyor, genellikle ekonomik veya yarı-ekonomik çerçevede ele alnıyordu. Ancak son yıllarda geçerli olan anlayışa göre işyerindeki davranışsal göstergeler; psikoloji, tıp ve sosyolojiyi kapsayan multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde değerlendiriliyor. İşyerindeki kişiler arası ilişkilerden, performansa dayalı konulardan ya da çalışanların özel yaşamlarıdan kaynaklanan gerginliklerin, uzun süre sağlıklı bir baş etme tekniği ile müdahale edilmeden sürmesi, zamanla sürekli bir bitkinlik hissi, azalan ilgi ve performansın yanı sıra artan geri çekilme gibi semptomlar ortaya çıkarabiliyor. Bu semptomların kronikleşmesi, tükenmişlik sendromu veya depresyon gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden oluyor.

Face to Face Therapia işyerindeki stresi önleme ve bununla baş edebilme konusunda çeşitli kurumsal sağlık hizmetleri sunmaktadır. Aşağıda listelenen hizmetlerin dışında, kurumunuzun özel ihtiyaçlarını dikkate alarak, sadece size özel, etkili ve kalıcı çözümler de geliştirebiliriz.
 
• Ekip üyelerine yönelik bireysel seanslar veya grup seansları
• Yabancı uyruklu çalışanlar için özel bireysel seanslar veya grup seansları (İngilizce veya Almanca)
• İşyerinde Psikolojik Dayanıklılık/Burnout Önleme Seminerleri
• Üst düzey yöneticiler için özel programlar
 
Daha fazla bilgi veya randevu için:
Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com