Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

S. Ece Gündüz Aşıroğlu

S. Ece Gündüz Aşıroğlu

2010 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okumaya başlamıştır. Lisans eğitiminin bir sömestrını ERASMUS Programı ile Berlin Freie Universität’te değişim öğrencisi olarak geçirmiş ve 2015 yılında lisans programını birincilikle bitirmiştir. Lisans öğrencisi olarak, Fransız Lape Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmış ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı’nda Çocuk Nörologu Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın muayenehanesinde gözlemlerde bulunmuştur. Burslu olarak kabul edildiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (YL) Programı Çocuk ve Ergen Alt Dalı’nda aldığı uzmanlık eğitimi sürecinde üniversitenin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk ve ergen danışanlara psikodinamik yönelimli oyun ve/veya konuşma terapisi uygulamış ve psikolojik değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu dönemde, bireysel ve grup süpervizyonlarını Yard. Doç. Elif Akdağ Göçek, Yard. Doç. Sibel Halfon, Psk. Dan. Şebnem İmeryüz ve Klnk. Psk. Şeniz Pamuk gibi isimlerden almıştır.
Lacancı yönelimli psikanalitik psikoterapi ile ilgilenmekte olan Aşıroğlu, bu alanda yoğunlaşan seminer ve eğitim programlarına katılmakta ve bu yaklaşımın paralelinde yetişkin ve ergen bireylerle bireysel psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir. Uzmanlığı boyunca eğitimini almış olduğu çocuk merkezli oyun terapisi yaklaşımını çocuklarla olan çalışmalarında sürdürmektedir.

Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com