Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Özen Bağbaşlıoğlu

Özen Bağbaşlıoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olan Özen Bağbaşlıoğlu, lisans eğitimi sırasında özel bir psikiyatri kliniğinde stajını tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli bilimsel araştırmalarda gönüllü olarak çalışmıştır. Mezuniyetinden sonra özel bir rehabilitasyon merkezinde otizmli, zihinsel engelli ve öğrenme güçlüğü olan bireylerle ve onların aileleriyle çalışmıştır. Burada yetişkinlerle ve çocuklarla bireysel çalışmaların yanı sıra kurum içi veli görüşmelerini düzenlemiş, ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını kazanmıştır. Yüksek lisansı sırasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri servisinde yatan ve ayakta tedavi gören hastalar ile çalışmalar yürütmüş, bireysel danışan takibi yapmıştır.

Şu anda Face to Face Therapia'da yetişkin bireylerle psikodinamik yaklaşım esaslarına göre çalışmaktadır. Bu yaklaşım, kişilerin ruhsal çatışmalarının çözümünde bilinçdışı süreçlerin ve içgörü kazanarak geçmiş yaşantıyı yeniden anlamlandırmanın önemini vurgulamaktadır. 

Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com