Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Logoterapi ve Varoluşçu Analiz

Logoterapi ve Varoluşçu Analiz

Logoterapi ve Varoluşçu Analiz, hümanist akımlar grubunda bir psikoterapi yöntemidir. Bu anlayışa göre yaşam, hiç durmadan bizlere soru yöneltiyor gibidir ve insan da bu sorulara yanıt verme sorumluluğunu taşır. Koşullar ve olaylar karşısında insan, yanıt verme ödevini doğuştan özgür olduğu varsayılan iradesi ve kendisi için anlam taşıyan değerler yardımıyla yapar. Özgür irade ve anlam bulma istemi, insan varoluşunun bir parçasıdır (Viktor E. Frankl).

Bunun dışında insanın yaşamına yön veren üç temel motivasyon daha bulunmaktadır: Güvenilir ve emniyetli bir ortamda varolma, bu varoluştan keyif alabilme ve kendi özüyle uyumlu yaşama (Alfried Längle). Yaşamda anlam bulabilmemiz ve tatmin duygusunu yaşayabilmemiz için öncelikle varlığımıza yönelik tehdit algılamıyor olmamız, yaşamın bir şekilde bizi taşıyacağına güven duymamız gerekir. Bunun dışında ilgi ve yakınlık temelli ilişkiler içinde olduğumuzu ve bu ilişkilerde olduğumuz gibi kabul göreceğimizi hissetmemiz önemlidir. Güven ve destek, ilgi ve yakınlık, saygı ve takdir gibi temel gereksinimleri yeterince karşılanmış insan, yaşamında anlam bulmakta ve bunu faaliyetlerinde gerçekleştirmekte zorlanmaz. Bir sebepten iç dengesi bozulsa ve anlam boşluğu hissetse dahi, yaşama tekrar sarılması için gerekli gücü kısa sürede toplayabilir. Varoluşçu Analiz ve Logoterapi, danışanlara karşılaştıkları zorluklarda bu dört temel motivasyon çerçevesinde eşlik etmek, kendi değerleriyle bağlantılarını güçlendirmek ve yaşama karşı duruşlarını güvenli ve olumlu yönde geliştirmek amacı taşır.

Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com