Psikolojik Danışmanlık ve
Evlilik Terapileri Merkezi

Cinsel Yönelimler ve Toplumsal Cinsiyet

Cinsel Yönelimler ve Toplumsal Cinsiyet

Face to Face Therapia uzmanları; kendini homoseksüel, biseksüel, transseksüel, questioning, queer, erdişi veya aseksüel olarak tanımlayan ve iç çatışmalarını, ilişki sorunlarını ve içinde bulundukları gruplarda karşılaştıkları sorunları çözümlemek isteyen tüm bireylerle çalışabilir niteliktedir. Bizim çalışma felsefemiz içimizdeki, toplumdaki ve dünyadaki çeşitliliğe değer veren bir inanışa dayanmaktadır.
Face to Face Therapia uzmanları, danışanların aşağıda bazıları belirtilen çeşitli konulardaki sorunlarını ve inançlarını anlamayı ve bu konularda kendilerine destek sunmayı amaçlar:
 
• “Damgalama” etkileri (Örn. önyargı, horlanma, şiddete maruz kalma),
Cinsel yönelimlerini farklı tanımlayanların ruh sağlığının bozuk olduğu algısı,
Cinsel yönelimin değişebileceği inancı,
Cinsel kimlikleri farklı olan bireylere dair bilgisi olmayan veya yanlış inançlara sahip terapistlerle yaşanmış olumsuz deneyimler,
• Cinsel yönelime ve toplumsal cinsiyet kimliğine ait konuların birbirinden ayrıştırılması,
İlişkilerinde yaşanan zorluklar,
• İlişkilerini veya ailelerini tanımayan, değersizleştiren veya düşmanca yaklaşan sosyal çevre (aile çevresi, okul veya iş ortamı, dini kuruluşlar, toplumsal gruplar),
• Öz aileden gelen çatışmalar, kaygılar veya sorunlar,
• Azınlıktaki etnik veya farklı ırk gruplarına mensup farklı cinsel kimlikleri olan bireylerin yaşadığı norm, değer ve inanç çatışmaları,
• Cinsel yönelimleri ve toplumsal cinsiyet kimlikleri farklı olan gençlerin yaşadığı özel konular veya riskler.
 
Her ne kadar gün geçtikçe cinsel kimlik ve bunun dışavurumu ile ilgili sosyal tavır gelişmekteyse de, günümüzde hala partner seçimi ya da cinsel yönelimlere karşı “damgalama” davranışı ile karşılaşılabilmektedir. Siz de yaşamınızda bu tür sorunlarla karşılaşıyor ve profesyonel destek ihtiyacı duyuyorsanız, lütfen Face to Face Therapia'yı arayınız. 

Daha fazla bilgi veya randevu için:
Tel:
+90 212 325 75 35 
+90 532 153 43 69
E-mail: facetofaceterapi@gmail.com